Qərbi Kaspi Universiteti

Kitabxana

Elektron resurslar

Elektron resurslara 24/7 istənilən yerdən daxil ola, axtarış apara bilərsiniz. Lazım olan informasiyanı tapa bilmirsinizsə library@wu.edu.az ünvanına yazın.

 

Elektron kataloq

Elektron resurslara 24/7 istənilən yerdən daxil ola, axtarış apara bilərsiniz. Lazım olan informasiyanı tapa bilmirsinizsə library@wu.edu.az ünvanına yazın.

wcu.follettdestiny.com

 

Elektron arxiv

Elektron resurslara 24/7 istənilən yerdən daxil ola, axtarış apara bilərsiniz. Lazım olan informasiyanı tapa bilmirsinizsə library@wu.edu.az ünvanına yazın.

Məlumat bazaları

Məlumat bazaları

Elektron resurslara 24/7 istənilən yerdən daxil ola, axtarış apara bilərsiniz. Lazım olan informasiyanı tapa bilmirsinizsə library@wu.edu.az ünvanına yazın.

Dövri nəşrlər

Elektron resurslara 24/7 istənilən yerdən daxil ola, axtarış apara bilərsiniz. Lazım olan informasiyanı tapa bilmirsinizsə library@wu.edu.az ünvanına yazın.

Dövri nəşrlər 

 

Qərbi Kaspi Universitetinin nəşrləri

Elektron resurslara 24/7 istənilən yerdən daxil ola, axtarış apara bilərsiniz. Lazım olan informasiyanı tapa bilmirsinizsə library@wu.edu.az ünvanına yazın.

 

Elmi xəbərlər jurnalı

Qərbi Kaspi Universiteti elmi tədqiqata xüsusi əhəmiyyət verir. 
Universitetin "Elmi Xəbərlər” jurnalı 2011-ci ildən nəşr olunur və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilən elmi jurnalların siyahısına daxildir (bax: Qərbi Kaspi Universitetinin nəşrləri).  Jurnalın il ərzində 4 nömrəsi işıq üzü görür. "Elmi Xəbərlər” jurnalında Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız və s. dillərdə elmi məqalələr dərc olunur.

 

Digər kitabxanalar

Axundov Milli Kitabxanası

Azərbaycan Ədəbiyyatının Virtual Kitabxanası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxana

Azərbaycan Respublikası İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası

KitabYurdu

 

Dünya elektron kitab və kitabxana saytları

Booklid.org

Open Library

Project Gutenberg

TURUZ Dil ve Etimoloji Kütüphanesi

World Digital Library

ZLibrary